Dla Reklamodawców

W celu otrzymania oferty zapraszamy do kontaktu z nami poprzez formularz lub adres mailowy reklama@widermobile.pl

Dla Wydawców

Zostań naszym partnerem i zgłoś chęć przyłączenia swojego serwisu do naszej sieci poprzez formularz lub adres mailowy wydawcy@widermobile.pl

Dane spółki

Polska Press Sp. z o.o., Oddział Biuro Reklamy w Warszawie,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45
NIP 522-01-03-609, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000002408, Kapitał Zakładowy 42.000.000 PLN