Wizualizacja form mobilnych

Cube 3D

Waga max.: 95kb (wszystkie ścianki)

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 320x320px (rekomendowana) 640x640px

Full Page

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 640x960

Fullpage Video

Waga max.: 95kb+ 1MB (z wideo)

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF, Video codec H.264, audio codec AAC

Rozmiar: 640x960

Layer

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 320x320px (rekomendowana) 640x640px

Podwójny Banner

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 320x100px (rekomendowana) 640x200px

Rectangle 320x320

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 320x320px (rekomendowana) 640x640px

Rectangle Video

Waga max.: 40kb + 1MB (z wideo)

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF, Video codec H.264, audio codec AAC

Rozmiar: 640x100 i 640x380

Scratch

Waga max.: 95kb (wszystkie grafiki)

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 640x960px (rekomendowana) 320x320px

Standardowy Banner

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 320x50px (rekomendowana) 640x100px

Standardowy Rectangle

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 300x250px (rekomendowana) 600x500px

Store Locator

Waga max.: 95kb

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 640x640

Swipe Banner

Waga max.: 95kb (wszystkie grafiki)

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 640x100

Swipe Rectangle

Waga max.: 95kb (wszystkie grafiki)

Format pliku: JPG, PNG, GIF, A_GIF

Rozmiar: 320x320